เริ่มเดือนใหม่ เปิดภาคเรียนใหม่ เริ่มงานวิจัยใหม่ด้วย

เป้นงานนอกเหนือจากการสอน งานหัวหน้ากลุ่มสาระฯและงานวิจัยที่ครูทุกคนต้องทำ

งานวิจัยที่ต้องทำ  ถือว่าต้องทำ  และทำมาแล้วในภาคเรียนที่2 เมื่อปีการศึกษา 2548  เรื่อง...

ความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศในโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

ประชากรของงานวิจัยนี้ ได้แก่  นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 2  และครูผู้สอนประจำชั้น  จำนวน 36 คน  ผู้บริหาร4 คน  ครูพิเศษ  15 คน

ส่วนข้อคำถามนั้น  จะต้องพัฒนาจากปีที่แล้วบ้าง  หาคุณภาพของข้อทดสอบก่อนนำไปใช้  โดยนำไปให้ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ช่วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้

และจะนำเสนอเป็นบางช่วงของการทำวิจัย  ขั้นตอน  ข้อคำถาม  ใน pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#research#development#siriporn#enginstruction

หมายเลขบันทึก: 56657, เขียน: 01 Nov 2006 @ 06:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เริ่มบทที่ 1แล้วค่ะ  จะส่ง pdf มาให้อ่านเป็นระยะค่ะ

สวัสดีค่ะ 

  • งานวิจัยสำรวจความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศนี้   กำลังพัฒนาข้อคำถามในแบบสอบถามที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปีที่แล้วนำกลับมาพัฒนาให้เป็นข้อคำถามที่มีความตรงและความเชื่อมั่น  อย่างมั่นใจก่อน
  • แล้วค่อยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป