เปิดใจ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ตลอด 3 ปีครึ่งที่ผ่านมา เขาต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากภาคการเมืองถึง 3 ครั้ง โดย “ครั้งแรก” เป็นเรื่องที่ทางการเมืองต้องการนำเงินสำรองระหว่างประเทศออกไปตั้งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ หรือ Sovereign Wealth Funds ตลอดจนความพยายามที่จะนำเงินส่วนนี้ ไปใช้ในการสร้างแหล่งสำรองน้ำมันเพิ่ม สำหรับ “ครั้งที่สอง” เป็นเรื่องการโอนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (เอฟไอดีเอฟ) มาไว้ที่แบงก์ชาติ เพื่อที่รัฐบาลจะมีพื้นที่เหลือในการก่อหนี้สาธารณะเพิ่ม และ “ครั้งล่าสุด” เป็นความพยายามที่จะบีบให้แบงก์ชาติปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง โดยที่เรื่องทั้งหมดนี้ฟากการเมืองไม่เคยมา “หารือ” กับแบงก์ชาติก่อน ซึ่งเป็นการทำโดยการประกาศผ่านสื่อมวลชนทุกครั้ง

เปิดใจ ดร. ประสาร

อ่าน ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๘ เม.ย. ๕๗

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถ้าผู้บริหารระดับสูงของเรามี integrity เหมือนท่าน ประสาร บ้านเมืองเราคงไม่โดนการทุจริตของฝ่ายการเมืองทำร้ายมามากมายขนาดนี้นะคะ น่าจะต้องช่วยกัน"ล้างบาง"ผู้บริหารที่รับใช้นักการเมืองด้วยเห็นแก่อามิสสินจ้างกันได้แล้ว อย่าให้"คนโกง"มีที่ยืนในแผ่นดิน น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันเรียกร้องให้ประเทศไทยเรานะคะ