ปัญญา 3 ฐาน ต้องสมดุล

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระหว่างที่เตรียมการสอนเมื่อวานนี้

พิจารณาอยู่ว่า จะสอนเรื่อง ปัญญา 3 ฐาน หรือ โหมดของชีวิตก่อนดี

 

ทำให้ได้มีโอกาส พิจารณาปัญญา 3 ฐานรอบและลึกมากขึ้น

ผมว่า ปัญญา 3 ฐานต้องสมดุล หนอ

 

โรงเรียนและระบบการศึกษาในปัจจุบันเข้าใจผิดไปเน้นแต่ ฐานคิด

กล่าวคือ สอนแต่ให้นักเรียนคิดต่าง ๆ นานา และบางทีนำไปสู่การคิดแบบ เฉโก

 

และโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ได้ละทิ้งการพัฒนาปัญญา "ฐานใจ" ไปแล้ว

ถึงไม่ทิ้งก็สอนแบบไม่เน้น สอนแบบผิวเผิน เพราะตัวครูเองก็เข้าไม่ถึง

เมื่อแม่ปูไม่ให้ความสำคัญ หรือมองไปว่า ช้าและไม่สำคัญแล้ว ก็จบเพียงเท่านั้น

 

ความก้าวหน้า  ICT ได้ทำให้คนใช้ฐานกายน้อยลงไปเรื่อย ๆ

เมื่อฐานคิดมีมาก ฐานกายน้อยลงไปเรื่อย ๆ โอกาสที่จะเข้าสู่ฐานใจ ก็ลดลง ๆ ไปเรื่อย ๆ หนอ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรพัฒนาผู้นำวิถีพุทธความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ