แล้ง

นกร้องก้องขับขานประสานเสียง

ส่งสำเนียงเรียกหาแม่ยาใจ

จักจั่นเพรียกเรียกซ้ำถามกับไพร

ฝนอยู่ไหนยาใจเมื่อไรมา

 

ผืนดินแยกแตกหัวระแหง

ข้าวในนาเหี่ยวแห้งแล้งน้ำฝน

น้ำใจคนแตกแยกจราจล

เพียงเพราะคน แก่งแย่ง แล้งอภัย

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมกลอน อ่อนซ้อมความเห็น (0)