วันนี้ เที่ยง ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ของงาน KKU Innovation เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการเตรียมการต่างๆ และขณะนี้ เราได้มี website ของงานเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของงานแล้ว คือ http://home.kku.ac.th/kkuinnovation/   โปรดเข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะค่ะ ในงานนี้ นอกจากจะมีการแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆแล้ว ยังมีการประกวด 2 ประเภท คือ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์ และการประกวดแฟชั่นดีไชน์จากผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยค่ะ ผู้สนใจสอบถามหรือดูรายละเอียดจาก website แล้วส่งผลงานเข้าประกวดด้วยนะค่ะ....งานนี้มีรางวัล....