การทำแผนปฏิบัติการศูนย์บริการวิชาการ

paew
สร้างความเชื่อมโยงจากประเด็นยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและสู่การทำงานของบุคลากร

ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบมบาทหน้าที่ในการทำงานและประสานงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน การทำแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ จึงต้องตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น ในการทำแผนปฏิบัติการปี 2550 ของศูนย์ จึงนำประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นตัวตั้ง สร้างกลยุทธของศูนย์ฯ ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ จากนั้นจึงนำไปสู่การกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ที่ต้องมี ดัชนีชี้วัด/เป้าหมายของทั้งกลยุทธและโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ มข และสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สมศ และ กพร ทำให้การทำงานของบุคลากรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งสามารถนำโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและของศูนย์ต่อไป......แผนที่ดีต้องใช้เป้าหมายอันสูงสุดเป็นตัวตั้ง เพื่อจะเดินไปยังเป้าหมายที่สูงสุดนั้นได้....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paew's Blog ลปรร

คำสำคัญ (Tags)#ประเด็นยุทธศาสตร์#กลยุทธ#แผนปฏิบัติงาน

หมายเลขบันทึก: 56484, เขียน: 30 Oct 2006 @ 19:26 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 18:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 Clapping Hands   ต้องขอปรบมือให้ท่าน รองแป๋ว ครับ

 เขาเรียกว่า หัวหน้าพาทำ ครับ

เขียนเมื่อ 
งานนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการค่ะ ที่เป็นผู้สนับสนุน ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะ ชี้ช่องทาง และกำลังใจ....เป็นคุณเอื้อตัวจริง เสียงจริง......