- วันนี้ผมเริ่มงานโดยงานเเรกคือออกเก็บภาพบรรยากาศงานที่บริเวณท้องฟ้าจำลองจนถึงเที่ยง

- ในต้อนบ่ายมีงานให้ไปบันทึกภาพงานสัมมนาชั้น 4 ตึกบริเวณภายใน สสวท.โดยผมได้ฝึกการใช้เครื่อง ควบคุมกล้องซึ่งเรียกว่าเครื่อง sony livecontent producer anycast station ซึ่งเป็นกล้องที่ติดบนเพดาน  

 - กลับบ้านเวลา 16.30น