กรณีศึกษาผู้มีปัญหาสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน  ด้านสิทธิทางการศึกษา

เด็กชายอาบู

อาบูและเพื่อนๆ อีกกว่าสิบคน โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสึนามิ ปฏิเสธสิทธิการเข้าศึกษา

อ่านเรื่องราวชีวิตของเด็กชายอาบูได้ที่

 http://gotoknow.org/blog/sarinya/47254

----------------------------------------------------------------

อ่านสาเหตุที่เด็กชายอาบูไม่ได้เรียนหนังสือ ได้ที่

http://gotoknow.org/blog/sarinya/47256

------------------------------------------------------------------

 อ่านข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาสิทธิทางการศึกษาของอาบู ใน

http://gotoknow.org/file/thammasati-in-tsunami/view/39255

-----------------------------------------------------------------------------------