รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรี KM

                  เมื่อ 20 ตุลาคม 2549 จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีนโยบายสาธารณะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับกระบวนการภาคประชาชน กรณีศึกษา : นโยบายการจัดการกองทุนชุมชน ขึ้น ณ ห้องประชุมทองจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากภาครัฐ ภาคประชาชน และนักวิชาการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน

            จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวิชม ทองสงค์ ได้สั่งการให้ตัวแทนจาก กศน. พช. เกษตร สาธารณสุข และ พมจ. เป็นทีมเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ แล้วสรุปผลรายงานให้ท่านทราบเพื่อนำมาปรับใช้กับกรณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

                 ผมได้รับมอบหมายจาก ผอ.วิมล วัฒนา ผอ.กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เข้าร่วมในฐานะตัวแทนจาก กศน. ผมเดินทางครั้งนี้โดยอาศัยรถของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ของท่านพัฒนาจังหวัดคือท่านสุเมธ เม่งช่วย ทั้งไปและกลับ ออกเดินทางตั้งแต่ 06.30 น.ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทีเดียว

             ตลอดทั้งวันมีโปรแกรมสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย เช่น ปาฐกถาเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการภาคประชาชน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การนำเสนอประสบการณ์การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่องการจัดการกองทุนการเงินโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีๆในจังหวัดสงขลา โดยคณะผู้อภิปราย การประชุมกลุ่มย่อยเรื่องแนวทางการจัดการกองทุนชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม การวิพากย์เรื่อง การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่องการจัดการกองทุนการเงินชุมชนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย รศ.ดร.ณรงค์ เพชรประเสริฐ การซักถามและสรุปการสัมมนา

    ผมรู้สึกประทับใจปฐกถาเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการภาคประชาชน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครับ ซึ่งท่านรัฐมนตรีฯปูพื้นฐานว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับภาคประชาชนเป็นอย่างมาก โดยจะให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ การสร้างเสริมความสมานฉันท์ในชาติ และการสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคม ทั้งสามเรื่องนี้เป็นมติ ครม.ไปแล้ว จากนั้นท่านก็ลงในรายละเอียดของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท่านกล่าวว่าเศรษฐกิจพอเพียง จะมีลักษณะเด่นสามประการคือ เรียบง่าย ลึกล้ำ และมีคุณค่า       ท่านได้สังเขปหลักการ 5 ข้อของเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาศต่อมาว่า ได้แก่ 1.ความพอประมาณ 2.ความมีเหตุผล 3.ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี 4.ความรอบรู้รอบคอบ และ 5.ความมีคุณธรรมความดี ซึ่งทั้งหลักการของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็ดีและหลักการการทำงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงก็ดี ท่านยกตัวอย่างว่าชุมชนปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลก็อย่างกองทุนการเงินชุมชนจังหวัดสงขลา ที่นำประสบการณ์ดีๆมาเล่าในวันสัมมนานั่นเอง ซึ่งตรงนี้นี่เองทีท่านย้ำเน้นแนวการทำงานแบบการจัดการความรู้ ท่านลงรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหาประสบการณ์ที่ดี ไม่ดี มาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยกระดับการเรียนรู้ให้สูงขึ้น การจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ค้นพบอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ท่านกล่าวในตอนสุดท้ายว่าถ้าทำงานสามประสานกันได้ดีระหว่าภาคประชาชน ภาคราชการ(นโยบาย) และภาคความรู้วิชาการ ตามหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ก็จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างยั่งยืนมั่งคง และจบลงด้วยเป้าหมายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่า จะสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ดูดาย เป็นสังคมที่เข้มแข็ง ชุมชนที่เข้มแข็ง ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง เป็นสังคมคุณธรรม และเป็นสังคมประชาธิปไตย

            ผมจึงมีความเห็นว่า ท่านรัฐมนตรีไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านนี้ คือรัฐมนตรี KM ท่านที่สนใจงานของท่านติดตามอ่านได้จากบล็อกของท่านครับ http://gotoknow.org/blog/paiboon 

             ขากลับนครศรีธรรมราช ท่านพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสุเมธ เม่งช่วย พาแวะทานมื้อค่ำ ที่ร้านครัวหลานตาชู อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เห็นกลอนดีๆน่าจะเข้ากับบรรยากาศเศรษฐกิจพอเพียงได้ก็เก็บมาฝากครับ ลองอ่านดูสิครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง#การพัฒนารูปแบบกิจกรรม กศน.#การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้#การประสานงานเพื่อเกิดกิจกรรมการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 56485, เขียน: 30 Oct 2006 @ 19:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าที่ดีและมีประโยชน์ ร่วมเรียนรู้และร่วมชื่นชมด้วยคนแล้วกันนะ คะอาจารย์นง
เขียนเมื่อ 

     เป็นมิติใหม่...ทางสังคม.

     ขอให้มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป...ครับ.

                           ปราชญ์ลูกทุ่ง  ครับ

ขอบคุณทั้ง คุณศรีวิภา และคุณวิศว์ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ