เทคโนโลยีแห่งอนาคต

สุดยอด 10 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติ จากการสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

เทคโนโลยีแห่งอนาคต

ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 World Economic Forum (WEF) โดย Oliver Cann, Media Relations Associate Director ได้แถลงผลการระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุบัติใหม่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ร่วมกับผู้นำ ทางด้านอุตสาหกรรมของโลกเมื่อเดือนมกราคม 2557 ที่ได้ผลออกมาเป็นรายชื่อสุดยอด 10 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติ โดยใช้ชื่อว่า Top 10 Emerging Technologies 2014  ทั้งนี้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ทั้ง 10 คือ

1          Brain-computer interfaces

2          Mining metals from desalination brine

3          Nanostructured carbon composites

4          Grid-scale electricity storage

5          Body-adapted wearable electronics

6          Nanowire lithium-ion batteries

7          Screenless display

8          Human microbiome therapeutics

9          RNA-based therapeutics

10        Quantified self (predictive analytics)

 

สำหรับเนื้อหาข่าวในเรื่องนี้ สามารถดูได้ที่ News Release ของ WEF ที่ลิงค์

http://www3.weforum.org/docs/WEF_NR_GAC_EmergingTechnologies_TopTen_2014.pdf

 

และรายละเอียดของ 10 สุดยอดเทคโนโลยีปี ค.ศ. 2014 ดูได้ที่ลิงค์

http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_EmergingTechnologies_TopTen_Brochure_2014.pdf

หรือดูได้จากไฟล์ 

WEF_GAC_EmergingTechnologies_TopTen_Brochure_2014.pdf  ที่แนบ

ผมจึงขอส่งอีเมลฉบับนี้มาถึงอาจารย์ เพื่อกรุณาพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัยของอาจารย์ ตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

มงคล รายะนาคร

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ประเทศเราจะไปทันหรือไม่ครับ