คำคมที่ฉันชอบสะสม...(๑)

คำคมที่ฉันชอบสะสม...(๑)

      ฉันชอบสะสมคำคมเหล่านี้ โดยได้มาจากเพื่อน ๆ

ใน FB จึงต้องการนำมาแบ่งปันให้คิด เพราะเป็นคำคม

ที่ชวนคิดสำหรับ "การใช้ชีวิต" หรือ "ข้อคิดในการดำเนินชีวิต"

ให้มี "ความสุข" มากขึ้นค่ะ...ขอแบ่งปันเพื่อให้โลกแห่ง

การใช้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้นค่ะ...

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำคมที่ฉันชอบสะสมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ