คณะวิทย์ ม.อ.เตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ. "ตอนที่ 3" ความคืบหน้าการเตรียมการรองรับการประเมินรอบสอง มอ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ (1)

เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการหาคำตอบให้ประชาคมและสังคม ได้ทราบว่า "ทองแท้ย่อมฉายแวว และทรงคุณค่าด้วยตัวเอง" กันเถอะคะ

            จากการที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตถึงการที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการประเมินจาก สมศ.รอบแรก  ในตอนที่ 1  และได้แนะนำรายนามคณะกรรมการประเมิน ในตอนที่2แล้วนั้น ในตอนที่ 3 นี้ จะขอพูดถึงความคืบหน้าการเตรียมการรองรับการประเมินรอบสอง มอ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ (1)
           คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งข้อมูลจากทางสำนักประกันคุณภาพ เพิ่มเติม ใน 2 ประเด็น ดังนี้ คือ
 (1)  รายนามคณะกรรมการประเมิน
 (2) แผนการประเมิน
จึงขอถือโอกาสถ่ายทอดให้ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
 (1)  รายนามคณะกรรมการประเมิน
 1. ศ. ดร.ปราณี           กุลละวณิชย์        ประธานคณะกรรมการ
 2. ศ.นพ วิจารณ์         พานิช                  กรรมการ
 3. รศ. ดร.บรรพต       ณ ป้อมเพชร        กรรมการ
 4.  รศ.ดร.รัศมีดารา   หุ่นสวัสดิ์              กรรมการ
 5. รศ. ดำรงค์            ทวีแสงสกุลไทย   กรรมการ
 6. รศ. ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษวิทย์  กรรมการ
 7. รศ.ดร.วิเชียร         ชิวพิมาย               กรรมการ
 8. รศ. จันทนี              เพชรานนท์          กรรมการและเลขานุการ
 (2)  แผนการประเมินคุณภาพ กำหนดเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกในระหว่างวันที่ 6 – 8 และช่วงที่ 2 ในระหว่างวันที่  20 – 24  พฤศจิกายน 2549 โดยสรุปกิจกรรมได้ดังนี้
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2549  เวลา 08.30 – 15.00 น.  ตรวจเยี่ยมเขตการศึกษาภูเก็ต
 วันพุธที่ 8  พฤศจิกายน  2549  เวลา 08.30 – 15.00 น.  ตรวจเยี่ยมเขตการศึกษาตรัง
 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549  เวลา 08.30 – 15.00 น. ตรวจเยี่ยมเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
 วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2549  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตปัตตานี
 วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2549  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตหาดใหญ่ (ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์     ในวันพฤหัสบดีที่ 23  พฤศจิกายน 2549 ระหว่างเวลา  08.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์)
 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10 – 12.00 น  ให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจา ที่วิทยาเขตหาดใหญ่
สำหรับแผนการประเมินฉบับสมบูรณ์ ดูได้ ที่นี่
            จากแผนการประเมินคุณภาพฯ ดังกล่าว มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ คือ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ระหว่างเวลา 08.30 - 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ
ชุดที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย รศ. ดร. บรรพต  ณ ป้อมเพชร, รศ. ดร. วิเชียร   ชิวพิมาย, รศ. ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ จะมาตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงานของคณะฯ
         สำหรับการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินรอบสอง นี้ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ QMR ของมหาวิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า "ในการเตรียมการเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อกรรมการก็น่าจะใช้แนวทางที่
 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิชได้สื่อไว้ใน website gotoknow  ที่คาดหวังว่า "การประกันคุณภาพของ ม.อ. น่าจะเป็นไปเพื่อการพัฒนางานตนเองเป็นเป้าหมายหลัก การประเมินของ สมศ
เป็นเป้าหมายรอง"
         "ดังนั้นการนำเสนอก็น่าจะเป็นการสื่อจากหลักฐานจากการปฏิบัติ ที่บ่งบอกว่า  มอ เราอยู่ในเส้นทางดังกล่าว คงไม่เน้นเฉพาะข้อมูลในเชิงตัวเลขอย่างเดียว หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า ต้องพยายามสื่อในเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กรด้วย"
         นอกจากนี้ท่านยังได้เป็นกำลังใจและ กล่าวชื่นชม พร้อมขอบคุณในความพยายามและเสียสละของทุกภาคส่วน ที่จะทำให้การประเมินครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการตอบคำถามของประชาคมทั้งของ
ม.อ. และสังคมภายนอกว่า "ทองแท้ย่อมฉายแวว และทรงคุณค่าด้วยตัวเอง"
        เป็นยังไงบ้างค่ะ ความคาดหวังของ QMR ของพวกเรา
        สำหรับฉบับหน้า จะนำบทความในเรื่องของความคาดหวังจากคณะกรรมการประเมินฯ มาเล่าสู่กันฟัง คอยติดตามนะคะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนคนคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#สมศ.#เลขานุการ#คณะวิทยาศาสตร์#ประกันคุณภาพ#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#ประเมินคุณภาพรอบสอง

หมายเลขบันทึก: 56386, เขียน: 30 Oct 2006 @ 09:58 (), แก้ไข: 28 Mar 2012 @ 00:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

 Whiteboard เรียนท่านรัตติยา

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมิน ม.อ นับว่าเป็นจอมยุทธทางด้าน QA ทั้งนั้น นับเป็น " โชค และ วาสนา " ของชาว ม.อ จะได้รับข้อเสนอแนะ จากกัลยาณมิตร เพราะ

 " มิตรแท้ ย่อมพูดความจริง " ครับ

เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมเลยครับ
  • เป็นคุณ ขจิต เอย คุณ ลิขิตที่ชัดเจน เนียนมากครับผม
เขียนเมื่อ 
  • พี่เมตตาเขียนไปสี่ตอนนี่ครับ
  • รอพี่รัตติยาเขียนสัก 10 ตอน
  • รออ่านนะครับ