การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

บุษยมาศ
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

      การกำหนดกรอบอัตรากำลัง...ทำให้องค์กรมีปริมาณคนทำงานที่เหมาะสม

ทำให้องค์กรไม่ใหญ่โต อุ้ยอ้ายจนเกินไป...ทำให้มีคนทำงานเพียงพอไม่ขาดแคลน

และมีภาระงานต่อคนพอดีต่อการทำงาน บางครั้งก็เป็นข้ออ้างของหน่วยงานว่า

ขาดแคลนอัตรากำลังคน...คนทำงานไม่พอบ้าง...ถ้าต้องการให้งานเดินก็ต้องหาคน

เข้ามาทำงาน เพราะการหาคนเพิ่มนั้นจะรวมถึงหน่วยงานต้องหางบประมาณมาเพิ่ม

ให้ด้วย...จึงจะทำให้ได้ผลงานออกมา...

      อย่างไรแล้วก็ยังมีหลายหน่วยงานในองค์กรที่มีอัตรากำลังขาดและอัตรากำลังเกิน

จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละหน่วยงานและมีการวางแผนเรื่อง

อัตรากำลังให้พอเหมาะ พอดีกับความต้องการอัตรากำลังคนของหน่วยงาน

      การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังจะเข้ามามีบทบาทกับส่วนราชการ นับตั้งแต่

ภาครัฐกระจายอำนาจมาให้กับส่วนราชการได้บริหารจัดการเอง...ส่วนราชการแต่ละแห่ง

จำเป็นต้องมีข้อมูลที่จะต้องเตรียมวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังไว้

สำหรับขั้นตอนในการวางแผนอัตรากำลังของหน่วยงานประจำปี มีดังนี้

๑. ทบทวนกระบวนการทำงานและขั้นตอนในการทำงาน รวมทั้งระยะเวลาที่ได้ใช้ในแต่ละ

    ขั้นตอน

๒. สำรวจภาระงานขององค์กร โดยพิจารณาจากภาระงานที่ต้องทำหรือการใช้เทคโนโลยี

    เข้ามาช่วย

๓. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลังประจำปี เช่น จำนวน

    บุคลากรปัจจุบันและงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร

๔. นำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาคำนวณอัตรากำลัง ซึ่งคิดจากค่าจ้างเงินเดือน

    ของบุคลากรและค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงาน

๕. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ประสิทธิภาพของการทำงาน ฯลฯ

๖. การจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีของแต่ละปีของหน่วยงานต่าง ๆ

๗. ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปีแต่ละปี

๘. ดำเนินการปรับปรุุงอัตรากำลังเพิ่ม - ลดของจำนวนบุคลากรด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่น

    การเกลี่ยคนจากหน่วยงานที่มีอัตรากำลังเกินไปยังหน่วยงานที่มีอัตรากำลังขาด

๙. หมั่นทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตรากำลังคนในคราวต่อไปตามเวลาที่กำหนด

        นี่คือ...การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังที่งานบุคคลจะต้องดำเนินการและ

ประสานกับงานแผนงานและงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดทำให้กับหน่วยงานตามที่

ได้กำหนด

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุษยมาศ

คำสำคัญ (Tags)#บุษยมาศ#การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

หมายเลขบันทึก: 563694, เขียน: 11 Mar 2014 @ 22:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์

-หน่วยงานของผมตอนนี้..อัตรากำลังเริ่มลดลง..

-คาดว่าอีกไม่กี่ปีข้าวหน้านี้จะมีการเกษียณกันอีกหลายพันคนครับ

-ระดับปฏิบัติงานในพื้นที่น้่อยลง..บางตำแหน่งก็เพิ่มความพิเศษของตำแหน่ง..แต่ต้องมาตัดอัตรากำลังลง

-เขาบอกว่า"เพื่อความก้าวหน้า"-"ฯลฯ

-ขอบคุณครับ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณเพชรน้ำหนึ่ง น่าทานมาก ๆ ค่ะ พ่อครัวแท้ ๆ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ