แผนที่โรงเรียนบ้านปางเฟือง

จากที่กระผมได้เลือกไปฝึกสอนโรงเรียนบ้านปางเฟือง เพราะว่า เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจ น่าหาประสบการณ์ที่ดีในการฝึกสอน

การเดินทางไปโรงเรียนบ้านปางเฟืองก็คือขับมอเตอร์ไซต์ส่วนตัวไปเพราะได้เช่าบ้านพักอยู่ที่ใกล้กับโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)