โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS สำหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา


ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นโครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS สำหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ อาคาร 26 ชั้น 7 ห้อง 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอาจารย์คนึงนิจ จันทรมณี ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้

ซึ่งโครงการอลรมในครั้งนี้ ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักพื้นฐานในการใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวนค่าสถิติต่าง ๆ เพื่อที่นักศึกษาจะได้นำความรู้ทที่ได้มาใช้ในการ ทำงานวิจัยในชั้นเรียน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ได้ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) เป็นโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติประเภทต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ได้ทั้งแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ

การใช้โปรแกรม SPSS ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางสถิติอย่างลึกซึ้งมาก แต่ขอให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วการใช้งานโปรแกรม SPSS มักจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย

และสุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สาโรจณ์ สอาดเอี่ยม เป็นอย่างสูงที่ได้จัดโครงการอบรมที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมากครับ

หมายเลขบันทึก: 563687เขียนเมื่อ 11 มีนาคม 2014 21:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มีนาคม 2014 21:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท