กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด

ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชุด ชป ฉก ศพส จ. อต)จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ให้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน(ชรบ.)บ้านผักขวง หมู่ที่ ๒ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุด ฉก ศพส จ อตความเห็น (0)