ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

 บุคคลในข่าวคือ ศ. พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแพทยสภา กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (ส.ส.ส.) ประธานกรรมการบริหาร รพ.สมิติเวช ศรีราชา และรองประธานสหพันธ์แพทยสมาคมภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (CMAAO)

ปัจจุบัน ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่ (สคสบ.) ซึ่งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เกิดขึ้นจากความร่วมมือรวมแรงจากเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบ เผยแพร่ในข่าว หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 - 15 ต.ค. 2556 มีก่อร่างสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ผลักดันภาพคำเตือน 85%  

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า จากการที่บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ ได้พยายามสกัดกั้นมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของกระทรวงสาธารณสุขโดยดำเนินการฟ้องต่อศาลปกครองให้ทุเลาและยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้เพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85% นั้น

โดยองค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านควบคุมการบริโภคยาสูบเล็งเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของบริษัทบุหรี่ เป็นการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขที่มุ่งปกป้องสุขภาพของประชาชน และหากบริษัทบุหรี่แทรกแซงสำเร็จ กรณีนี้จะเป็นตัวอย่างที่ไปเปิดช่องให้มีการแทรกแซงนโยบายในประเด็นสุขภาพอื่นๆในอนาคต ดังนั้น เพื่อร่วมกันปกป้องนโยบายสาธารณะ และมาตรการที่มุ่งปกป้องสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคบริโภคยาสูบ เหล่าแพทย์ที่ทำงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบจึงได้เชิญเครือข่ายต่างๆ ที่ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทย เข้าร่วมเป็นพันธมิตรและร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ขึ้น

ภารกิจแรกของสมาพันธ์เครือข่ายนี้คือการรณรงค์ให้ความจริงแก่สังคมและองค์กรต่างๆ ให้ตระหนักถึงกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ที่เข้ามาสกัดกั้นมาตรการเรื่องการเพิ่มขนาดคำเตือนบนซองบุหรี่ โดยอ้างว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก่อความเสียหายแก่บริษัท ทั้งๆ ที่บริษัทเหล่านี้หาประโยชน์และทำกำไรจากการขายบุหรี่ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นสินค้าที่นำมาซึ่งโรคภัยร้ายแรง และก่อความสูญเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล

 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

http://www.trc.or.th/th/home- 26/ home- 26/570-2014-02-20-02-48-47. html

http://www.hfocus.org/content/ 2013/10/5086

 

ศจย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลในข่าวศจย.ความเห็น (0)