ชื่อ นางสาวกมลทิพย์  เศรษฐี

อายุ  22 ปี

กำลังศึกษาปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

และกำลังเรียนเสริมซ่อมคอม

เอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุยได้กับคนที่ประสงค์ดี