ชื่อ.. นางสาววรุณพร  เพชรสงฆ์

ชื่อเล่น...พร

ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชอบ....ดอกกุหลาบสีขาว