ชื่อ-สกุล       นายเจตนา   วาระเพียง
วัน/เดือน/ปีเกิด      30/12/2527
ชื่อเล่น                   เบิร์ด
อาชีพ                    นักศึกษา
ที่อยู่ 77/6 ม. 4 ต. ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช 80320
Tel:075396376,016932851
E-mail : [email protected]