ชื่อ นางสาววันเพ็ญ  นาควรรณ์

เรียกว่า  ปุ้ย

อายุ  22  ปี

วันเกิด  19  พฤศจิกายน  2527

การศึกษา   ม.วิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

สาขา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ปี  4

ที่อยู่  7/3 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000