ข้าพเจ้า  ชื่อ  นายปิยะวัฒน์  นวลศรี  อายุก็ยี่สิบแก่ ๆ  ถิ่นฐานบ้านเกิดก็อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละ  แต่ว่าไปโตมาจากหลาย ๆ ที่  แล้วก็กลับมาทำงานเพื่อชดใช้บุญคุณแผ่นดิน โดยยึดหลักการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว