บ่ายวันนี้ได้เรียนวิชาระบบเครือข่ายของ อ.ประกอบ และอาจารย์ก็ให้ทุกคนเปิดอินเตอร์เน็ตและเข้าไปที่ http://gotoknow.org เพื่อสมัครสมาชิกและจัดทำประวัติของตัวเองจนต้องเลิกเรียนช้ากว่าปกติซึ่งเป็นอะไรที่...มาก และก็ทำให้เราำ้ไ้ด้ความรู้จากที่อาจารย์สอน และคาบต่อไปก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยทีนี้จะได้เรียนปฏิบัติด้วย