วันแรกที่กระผมได้เข้ามาเรียนวิชานี้ทำให้ผมดีใจมากที่จะได้เรียนการปฏิบัติจริงๆจากที่เคยไม่เคยเรียนเป็นเวลานานแล้วจากที่จบปวสมาแต่พอมาเรียนที่มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชทำให้กระผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง.......ขอบคุณครับ