ความรู้สึกที่ได้มาเรียนหนังสือ รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเรียนหนังสือเพราะว่าเรามีโอกาสได้เรียนก็ตั้งใจเรียนให้เต็มที่ แต่ยังมีคนอีกบางคนที่อยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียน....จะตั้งในเรียนให้จบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย..สู้สู้