Contact

บันทึกครั้งแรก

  คนช่างเลือก  
     ความรู้สึกในตอนนี้ ที่กำลังนั่งเรียนอยู่มันหน้าตื่นเต้นมากนะ ไม่รู้ว่าจะเรียนเป็นอย่างไรบ้าง จะยากหรือจะง่ายก็ไม่รู้นะ จะต้องรอดูกันต่อไปนะ  แล้วจะเล่าให้ทุกคนฟังในครั้งต่อไปนะจ๊ะ  บาย   * -*

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 56297, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #คอมพิวเตอร์ธุรกิจ#ครูฝึกหัด

Recent Posts 

Comments (0)