ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เข้ามาเรียนในห้องเรียนแห่งนี้กับท่านอาจารย์ประกอบ  ใจมั่น  ผมรู้สึกว่าได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกมาจากที่ได้ผ่านมา

ขอบคุณครับ