การที่เราได้เรียนซ่อมคอมครั้งแรก ไม่เหมือนกับที่คิดเพราะคิดไว้ว่า

ผู้หญิงที่เรียนซ่อมคอมนะ จะเรียนแล้วไม่รู้เรื่อง แต่พอได้เรียนเข้าจริง

ก็สนุกดี และก็ไม่ยากอย่างที่คิด