บรรยากาศในห้องเรียน

       วันนี้เรียนคาบแรกของวิชานี้  หนุกบ้าง เจ็บใจ มั่งปนกันมั่วหมด  Internet ยังติดขัด  แต่เป็นประสบการณ์ที่ดีเราได้จดจำ  เพราะวันข้างหน้าเราต้องได้ดี

       ต่อไปนี้ใครจะทำอะไร  หรือยังงัย  ต่างคนต่างก็คิดกันเอง  อย่างที่ว่า  จะดีหรือเลวย่อมอยู่ที่ใจตัวเอง  ไม่มีใครไปรับรู้ให้ได้หรอก