ยิ้มครับ...ยิ้มวันล่ะนิดจิตแจ่มใส

มองโลกในแง่ดีไว้ก่อน...อย่างอื่นค่อยว่ากันใหม่

พรุ่งนี้จะต้องเป็นวันที่ดีกว่าวันนี้...บอกตัวเองไว้เสมอๆนะครับ