วันนี้ตื่นแต่เช้า

เพราะนัดกับ อ.แป๋วไว้มาทำงานที่ศูนย์ฯ

หลายคนถามขยันจัง

ความจริงไม่ได้ขยันค่ะ - -แต่เป็นสิ่งที่ควรทำ

เสียดายวันนี้มากัน 4-5 คน ขาดในส่วนหัวหน้างานหลายงาน

        Eating Pizza

มื้อเที่ยงเพิ่งพลังด้วย Pizza จากอาจารย์ JJ

เมนู Pizza ของอาจารย์ JJ คือ

แป้งบางเฉียบแบบกรอบ และหน้าต้องเพิ่มเป็น 2 ชั้น

ส่วนของอาจารย์แป๋ว

แป้งหนานุ่ม  ชีสต้องเลยขอบข้างนอก

--ต่างคนต่างสไตล์ค่ะ- -

                                                         - น้อง -