นางสาวศรัณยา ชูเมือง  (นู๋เกตุ)

รหัส 4832311230  เรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชอบสีน้ำตาล  มีหมา 2  ตัว ชื่อ โกโก้ และ คลิก

มีพี่ชายที่น่ารักที่สุดในโลก 1 คน

เปิดร้านโทรศัทพ์มือถืออยู่ที่สี่แยกตลาดแขก ชื่อร้าน มือถือ