เส้นทาง ไปโรงเรียนฝึกสอน

โรงเรียนที่ไปฝึกสอน โรงเรียนบ้านกวน(วัดศรีสว่าง) ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (1)

เข้ามาเพื่อตรวจสอบและให้กำลังใจ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับ

ทำให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ