KKU_HRM

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประเมินผลรายบุคคลที่สอดคล้องกับภาระงาน

   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับแนวแนวทางเลือกให้ คณาจารย์มีสิทธิที่จะเลือก วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับ บริบท ภาระกิจ ตามแนวทางของ คณะกรรมการประจำคณะจะกำหนด

 เพื่อให้สอดคล้องต่อ การปรับเปลี่ยนไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงได้มอบหมายให้ ทีมงานฝ่ายวิชาการ นำโดย รองศาสตราจาย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข นำเสนอแนวทางการ แบ่งสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ เพื่อให้เกิดภาระงานขั้นต่ำ ที่เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของแต่ละคณะวิชา และ สอดคล้องกับภาระกิจนั้นๆ

 ทางเลือกจะมีห้าแนวทาง โดยจุดเน้นแตกต่างดังนี้ครับ

  ๑. ภาระงานเน้นการวิจัย จะมีการทำวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐-๘๐ ของภาระงานทั้งหมด

  ๒. ภาระงานเน้นการสอน จะมีการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐-๘๐ ของภาระงานทั้งหมด

  ๓. ภาระงานเน้นการบริการวิชาการ จะรับด้านงานบริการวิชาการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

  ๔. ภาระงานเน้นรับผิดชอบงานบริหาร ส่วนนี้แล้วแต่ว่าท่านนั้นดำรงตำแหน่งอย่างไร จะมีความรับผิดชอบตั้งแต่ ร้อยละ ๖๐ ถึง ๑๐๐ เช่น ท่าน อธิการบดี ( ท่านปัจจุบัน ท่านได้ทำงานสอนอย่างตลอดครับ แต่ จะเป็นนอกเวลาทำการ )

  ๕. ภาระงานที่ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง ต้องสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

 ทั้งหมดทั้งปวงต้องมีการ ปรึกษาหารือ ในแต่ละคณะวิชา มีการวางแผนล่วงหน้า และ มีการประเมิน เพื่อการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดย คณะวิชาจะเป็นผู้รับผิดชอบ และ นำไปสู่การพัฒนา เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยครับ

  JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#kku#มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 5624, เขียน: 20 Oct 2005 @ 07:50 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)