ผมเฝ้าดูจำนวนบันทึกของ Gotoknow เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 มีจำนวนบันทึก 4,678 พอมาถึงวันที่ 19 ตุลาคม เวลาใกล้เคียงกัน มีบันทึกประมาณ 5,036 บันทึก (ประมาณเพราะบันทึกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วพอสมควร) แสดงว่า ใน 8 วันมีบันทึกเพิ่มขึ้น 358 บันทึก เฉลี่ยได้วันละ 45 บันทึก ซึ่งผมว่ายังน้อยสำหรับบล็อก 1057 บล็อก  เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งน่าจะมีบล็อกที่เคลื่อนไหวประมาณวันละ 30 บล็อก (เพราะว่า 1 บล็อกมีมากกว่า 1 บันทึก เช่น ของชายขอบ เป็นต้น วันหนึ่งเกิน 5 บันทึก)

   อันที่จริงผมสังเกตตั้งแต่คืนวันที่ 18 ตุลาคมแล้ว บันทึกยังอยู่ประมาณ 4,985 ไม่ถึง 5,000 เลยยังไม่อยากเก็บเป็นสถิติ ส่วนที่ผมสนใจก็มีเท่านี้

   ต่อไปนี้ก็เป็นการคาดการณ์ (เพราะว่าผมไม่ได้เป็นกรรมการ) และก็คิดว่าไม่เป็นการชี้นำด้วย ผมคิดว่าสุดยอดบล็อกของเดือนตุลาคม น่าจะยกให้บล็อก ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ของคุณชายขอบครับ กับจำนวนบันทึก ณ เวลานี้ 74 บันทึก คาดว่า 100 บันทึก ในเดือนตุลาคมนี้ได้แน่นอน

   ดร.วิบูลย์ ของผม ซึ่งได้รางวัลนี้ติดต่อกัน 2 เดือน บอกว่าอยากให้คนอื่นบ้าง ผลัดเปลี่ยนกันไป และสมมุติว่า คุณชายขอบได้รางวัลในเดือนตุลาคมแล้ว ยากนักที่ใครจะล้มแกได้ (นึกคำอื่นไม่ออก ขอใช้คำนี้ไปก่อน อยากจะเขียน Positive มากกว่านี้)  ผมจึงอยากเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงการให้รางวัล คือ ให้ประเภทดาวรุ่งจะดีกว่าครับ เพื่อพัฒนาให้เกิดดาวรุ่งคนใหม่ประดับวงการ ทั้งนี้หลักการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการครับ....ผมอยากฝากประเด็นไว้เท่านี้