จากบทความ Top 10 Places to Find Free Images For Your Blogs

  1. Stock.Xchang
  2. Flickr 
  3. Buzznet  
  4. PD Photo 
  5. Open Photo 
  6. Our Media  
  7. Google Images 
  8. Free Stock Photos  
  9. Image After  
  10. morgueFile  
ปกติผมใช้แต่ Google Images นานๆ ก็จะใช้ Flickr สักที