ขยายผลคนรักษ์คลองท่าดี

รักษ์คลองท่าดี

โครงการวิจัยการจัดการฟื้นฟูป่าต้นน้ำคลองปริกอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเครือข่ายองค์กรชุมชนเขาหลวง ได้ร่วมกันจัดงาน เสวนา รวมพลคนรักษ์คลองท่าดี โดยมีการนำเสนอผลการวิจัยของชุมชนท่าดี ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำคลองปริก (คลองสาขาของท่าดี) และการเสวนาเพื่อค้นหาแนวทางและรูปแบบในการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำคลองท่าดี ทั้งระบบต่อไป

 โดยกำหนดให้มีการจัดงานในวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 13"00 -16"00 โดยช่วงเช้าจะเป็นการประชุมของคณะที่ปรึกษาเครือข่ายเขาหลวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนตีนเขาหลวงความเห็น (0)