ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (2)

พยายามลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นลง เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

      การปฏิบัติงานของหน่วยงานวันนี้ พยายามลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นลง เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องการขอใช้ยานพาหนะภายในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโดยปกติจะมีการใช้งานบ่อย

      ขั้นตอนเดิม การขอใช้ยานพาหนะ ผู้ที่มีความประสงค์ใช้รถตู้ของคณะ จะกรอกแบบฟอร์มและยื่นให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบการใช้รถ เสนอมาที่ผม และให้คณบดีอนุมัติการใช้รถ

       ขั้นตอนใหม่ การขอใช้ยานพาหนะ ผู้ที่มีความประสงค์ใช้รถตู้ของคณะ จะกรอกแบบฟอร์มและยื่นให้ผู้รับผิดชอบยานพาหนะ (ปรับงานจากเจ้าหน้าที่ธุรการมาให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่โดยเพิ่มงานยานพาหนะด้วย) เสนอมาที่ผมอนุมัติ

        เป็นการแบ่งเบาภาระงานของผู้บริหาร และทำให้การพิจารณาอนุมัติเรื่องรวดเร็วขึ้น แต่สิ่งสำคัญนอกจากความรวดเร็ว แล้วต้องรอบคอบด้วย

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)