คนรักษ์คลองท่าดี

  ติดต่อ

  ขยายผลคนทำดี  
โครงการ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำคลองปริก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นโครงการวิจัยชาวบ้านของชุมชนท่าดี ต. ท่าดี  อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช เป็นการดำเนินงานในระยะที่ 1 เพื่อทำการศึกษาสภาพปัญหาของคลองปริก (เป็นสาขาของคลองท่าดี) 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการฟิ้นฟูป่าคลองปริกอย่างมีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ภาค
 และในวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ทางโครงการวิจัยชุมชนท่าดี หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเครือข่ายองค์กรชุมชนเขาหลวงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีการเสวนาขยายผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อที่จะร่วมกันค้นหาแนวทาง ในการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำของคลองท่าดี ต่อไป ( ให้คนท้ายน้ำ กลางน้ำ มารับรู้วิธีการทำงานของคนต้นน้ำ  )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนตีนเขาหลวง

หมายเลขบันทึก: 5617, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:02:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)