ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ไปประชุมคณะกรรมการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองบริเวณใกล้เคียงยังไม่ปกตินักจากการชุมนุมทางการเมืองใกล้ๆกระทรวงศึกษาและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรานี้เอง การประชุมครั้งนี้มอบงานกันตรวจพิจารณาหลักฐานที่บรรดาเพื่อนครูทั้งหลายส่งมาขอเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานจำนวนมาก หากมาตรฐานใดไม่ผ่านก็ต้องไปเข้ารับการอบรมซึ่งจะเปิดการอบรมโดยให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่คุรุสภาเห็นชอบเป็นผู้จัดประมาณเดือนมีนาคมนี้ ระหว่างการประชุมก็พร้อมที่จะเคลื่อนตัวหนีได้อย่างเร็วไวเพราะไม่ได้นำอะไรต้ดตัวไปเป็นสัมภาระ หากเกิดการยิง การระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในการช่วงชิงพื้นที่ระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนุม ก็นับว่าผ่านไปด้วยดีสำหรับวันนี้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย..งานก็บรรลุได้ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากคุรุสภา

         

          

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)