การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย


เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งอาเซียน 2558 บรรดาหลากหลายประเทศจะก้าวเข้ามายังประเทศไทยในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น คือเครือข่าย Internet ที่ใช้เป็นสังคมออนไลน์ที่แพร่กระจายมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดีย ที่ใช้ใน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ แม้กระทั่งข่าวสารที่เกี่ยวกับอาเซียนผ่านโซเชียลมีเดีย

ผลการวิจัย :ด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน 2558 พบว่า รับทราบข้อมูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.0 ซึ่งเห็นได้จากปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้และความพร้อมทางด้านต่างๆของนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แต่มีความขัดแย้งกับผลงานวิจัยของอีสานโพล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “ การรับรู้และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ของคนเมืองในอีสาน ” ปรากฏว่าประชาชนทั่วไปในเขตเมืองและชานเมือง ทั้งนักเรียน นักศึกษา ยังไม่รับรู้เกี่ยวประชาคมอาเซียนมากถึง ร้อยละ 50.5 สำหรับประชาชนในพื้นที่ชนบทมีการรับรู้เรื่องอาเซียน ในระดับที่น้อยลงไปอีก 

ด้านพฤติกรรมการใช้บริการสื่อโซเชียลมีเดีย พบว่า ใช้บริการสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็น Facebook มากที่สุด เนื่องจากอาจเป็นเพราะปัจจุบัน Facebook เป็นที่นิยมของเด็กและเยาวชนอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 
"พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี"

แหล่งอ้างอิง
พรรณจิรา จันทะครและคณะ.  (2555). พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี.  เข้าถึงได้จาก : http://zidofile.com/X00zya (วันที่สืบค้นข้อมูล : 18 กุมภาพันธ์ 2557).

หมายเลขบันทึก: 562107เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2014 21:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2014 00:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

สุภกิณห์ ...

ให้ Upload ไฟล์ PDF ขึ้นที่ ไฟล์ ของ Gotoknow

แล้วค่อยทำลิงค์เชื่อมต่อครับ

สวัสดีครับอาจารย์ Ongkuleemarn

ผมได้ทำการแก้ไข Upload ไฟล์ PDF ขึ้นที่ ไฟล์ ของ Gotoknow เรียบร้อยแล้วครับ

ขอบคุณครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท