พิษจำนำข้าวลามสู่ ธ. ออมสิน

เป็นเครื่องชี้ว่า รัฐบาลทักษิณที่มียิ่งลักษณ์เป็นหุ่นเชิด ขาดความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองแล้ว ผู้คนไม่เชื่อถือ

พิษจำนำข้าวลามสู่ ธ. ออมสิน

อ่าน ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑๘ ก.พ. ๕๗

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)