ทำเนื้อสวรรค์รับประทานเล่น มีส่วนผสมดังนี้ เนื้อวัว 1 กก. เกลือป่น 2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย 1 1/ 2 ช้อนโต๊ะ ลูกผักชียี่หร่า อย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ คั่วให้เหลือง ครึ่งหนึ่งป่นละเอียด อีกครึ่งหนึ่งบุบพอแตก นำเอาเครื่องปรุงทั้งหมดเคล้าเนื้อวัวที่แล่เป็นชิ้นบางๆ ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมไม่ใหญ่นัก หมักทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง แล้วนำมาคลี่ตากบนแผ่นตะแกรง เพียงแดดเดียว ก็นำมาทอดน้ำมันพืช เก็บไว้รับประทานได้นานถึง 10 วัน