น้ำขาดนา นาขาดน้ำ

                                                                  น้ำขาดนา นาขาดน้ำ

                                                          นายอานนท์ ภาคมาลี (หมอแดง)

 

                                  

สถานการณ์ปัจจุบัน ชาวนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเรื่องของการทำนา เนื่องจากขาดแคลนน้ำในการทำนา ชาวนาภาคกลางและใกล้เคียง ในพื้นที่หลายพันหลายหมื่นไร่ ที่ต้นข้าวที่กำลังจะแห้งตาย ทั้งๆที่ที่นาเหล่านี้มี คลองชลประทานส่งน้ำผ่านตลอด แต่ขาดแคลนน้ำ หรือต้องแบ่งปันน้ำกันเป็นเวลาได้บ้างไม่ได้บ้าง และได้รับน้ำไม่ทั่วถึง ซึ่งชาวนาได้ลงทุนทำนาพร้อมลงแรงและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เวลาหน้าฝนน้ำท่วมนา ทำนาปีไม่ได้ประมาณ 5 – 6 เดือน เวลาหน้าแล้งจะทำนาปัง ก็ทำไม่ได้ เพราะขาดแคลนน้ำ

ชาวนา บางคนต้องเช่านา ต้องส่งลูกเรียนหนังสือ บางคนก็กู้เงินมาลงทุนทำนา ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆไว้สำหรับทำนา เช่นรถไถนา พันธุ์ขาว ปุ๋ย ยาฆ่ายา ยาฆ่าแมลง เครื่องสูบน้ำอย่างน้อยบ้านละ 2 – 3 เครื่องขึ้นไป รถบรรทุกรถไถนา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอยู่ค่ากินในระหว่างทำนา ในปีนี้ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 ยังขาดแคลนน้ำอย่างหนัก และคาดว่ากว่าจะถึงฤดูฝนข้าหน้าจะเป็นอย่างไร

 

                             

 

 

ชาวนา ต้องมาร่วมกลุ่มกันเพื่อสูบน้ำเข้านาต่างๆเท่าที่จะทำได้เพราะลงทุนไปแล้ว เฝ้าสูบน้ำที่คลองชลประทานและสูบส่งต่อกันไปเป็นทอดๆเพื่อให้น้ำเข้าถึงนา แต่ชาวนาบางคนนาอยู่ไกลน้ำที่เข้าไม่ถึงนา ทำให้นาได้รับความเสียหายหลายๆหมื่นหลายพันไร่

การชลประทาน และมีเขื่อนต่างๆหลายเขื่อนก็ไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนและความต้องการน้ำของชาวนาได้ และต้องมาเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางราชการอีกในการบริหารน้ำ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ได้โปรดช่วยชาวนาด้วย หากไม่มีรายได้จากการทำนาเขาเหล่านี้จะเอารายได้มาจากไหน ลูกๆที่กำลังเรียนหนังสือต้องออกจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งค่าใช่จ่ายต่างๆในครอบครัว ผู้เขียนต้องขอแสดงความเสียใจกับชาวนาและเสียได้ข้าวที่กำลังงอกงาม แต่ค่าแคลนน้ำ ที่กำลังที่จะไดรับผลผลิตและรายได้ของชาวนา

นาขาดน้ำ น้ำขาดนา ผลกระทบมีมากมาย น้ำชลประทานในคลองระพีพัฒน์ ลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถส่งน้ำหรือระบายน้ำให้ชาวนาได้ ในการทำนา นอกจากชาวนาจะไม่ได้ทำนาแล้ว และยังขาดรายได้ต่างๆจากการทำนา เช่น บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง และมีผลกระทบถึงผู้รับจ้างรถเกี่ยวข้าว รถบรรทุกข้าว โรงสี และการส่งแกลบไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้น้ำที่จะใช้ในการทำประปาที่ให้บริการก็เริ่มขาดแคลน มีน้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้างในหลายพื้นที่ของอำเภอพระพุทธบาท อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯบางตำบล อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความอุดมสมบูรณ์ในน้ำหายไป เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา สัตว์น้ำอื่นๆ และพืชน้ำต่างๆตายหมด เช่นสายบัว ต้นโสน ผักบุ้ง ชาวนาขาดแคลนอาหารและทรัพยากรอาหารตามธรรมชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้ำขาดนา นาขาดน้ำความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

... สงสารชาวนานะคะ ....

เขียนเมื่อ 

ขาดรัฐบาลซื่อสัตย์ด้วย ช่วยเอาออกไปที ก่อนจะหายนะ

เขียนเมื่อ 

นี่แหละ...ความจริง....ของผู้ยิ่งใหญ่.....ชาวนาไทย

-สวัสดีครับ

-ไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลย..

-แต่ก็สะท้อนอะไรได้หลาย ๆ อย่าง

-ขอบคุณครับ