สิ่งที่ได้เรียนรู้ 1. ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการเรียนรู้ gotoknow 2. การทำ การใช้บล็อกใหม่  http://gotoknow.org/blog3. ขั้นตอนการสร้าง  การเข้าบล็อกเป็นของตนเอง 4. การบันทึก  การแก้ไข การเพิ่มเติมงานในบล็อก  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ บรรยากาศ / ความประทับใจ
  • อาจารย์มีเทคนิคในการถ่ายทอดได้ดีเยี่ยม
  • เพื่อนๆทุกคนน่ารัก
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ชอบมีปัญหา