1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

ได้เรียนเกี่ยวกับการทำบล็อกโดยใช้เว๊บ www.gotoknow.org  เพื่อที่จะทำเป็นบันทึกที่สามารถทำให้คนอื่นมาอ่านและความรู้เราได้

2. ความรู้ที่รับนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

จากการทำบล็อกวันนี้จะนำไปใช้ปรับการจัดการเรียนการสอนของครูได้โดยที่จะช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงาน

3.  บรรยากาศหรือความประดับใจ

ในการเรียนการสอนของอาจารย์ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนใจดีและก็สอนสนุกดีครับ