สิ่งที่ได้เรียนรู้
  • การทำ การใช้บล็อกใหม่  http://gotoknow.org/blog
  • ขั้นตอนการสร้าง  การเข้าบล็อกเป็นของตนเอง
  • การบันทึก  การแก้ไข การเพิ่มเติมงานในบล็อก
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
  •  ได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำบล็อก http://gotoknow.org/blog
บรรยากาศ/ความประทับใจ
  • อาจารย์มีเทคนิคในการถ่ายทอดได้ดีเยี่ยม
  • เพื่อนๆทุกคนน่ารัก
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ชอบมีปัญหา