1.สิ่งที่ได้เรียนรู้

    การสมัครสมาชิก "gotoknow" ตลอดจนการบันทึกข้อมูล การแก้ไขข้อมูลที่บันทึกเอาไว้

2.ประโยชน์ได้รับ

    ซึ่งการศึกษาเรื่องการสร้างบล็อก จะทำให้สามารถแลกเปลี่ยเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้

3.บรรยากาศในชั้นเรียน

   มีความสนุกสนาน เพราะ ดร.ประกอบ เป็นคนน่ารัก อารมณ์ดีมาก