วันนี้เรียนคอมพิวเตอร์ที่ชั้น 3  เครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างทำงานช้าเพราะเป็นเครื่องรุ่นเก่า จึงต้องใช้เวลาและใจเย็นกับเครื่องสักหน่อย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

บล็อกซึ่งเป็นแบบภาษาไทย www.gotoknow.org ทำให้เข้าใจง่ายและได้บล็อกของสมาชิก

ประโยขน์ / การนำไปประยุกต์ใช้

การนำไปประยุกต์

ความประทับใจ /บรรยากาศในชั้นเรียน