สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในวันนี้

- การสร้างblog

-  มีความสำคัญมากคิดว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติหน้าที่

ความประทับใจในวันนี้

- อาจารย์สอนมีความเข้าใจได้ง่ายไม่น่าเบื่อสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์